Reglement van de organisatie van het Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw evenement

Algemeen:

1. Aanwijzingen van de organsiatie dienen strikt te worden opgevolgd.

2. Er kan alleen deel worden genomen met trekkers die zoveel mogelijk compleet zijn uitgevoerd
en waarmee men zich bij de organsatie heeft opgegeven.

3. Nadat de laatste deelnemer binnen is, blijft het toegangshek gesloten tot 17:00, 
mits er gegronde redenen zijn om het hek open te zetten.

Verzekering:

1. Elke deelnemer dient zijn trekker minimaal WA verzekerd te hebben.

2. Personen beneden de 16 jaar mogen geen motorvoertuigen besturen. 16 en 17 jarigen
dienen in het bezit te zijn van een geldig trekkerrijbewijs.

Aansprakelijkheid:

1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden geteld voor vermissing van, of schade van eigendommen van de deelnemers.

Veiligheid:

1. Er moet steeds voorzichtig worden gereden.

2. Het onnodig rijden met de trekker op het terrein is niet toegestaan.

3. In de nabijheid of tijdens het passeren van dieren dient met rekening te houden met de dieren.
Onnodig lawaai is niet toegestaan.

Terrein:

1. Aangebrachte schade aan het terrein of omheining dient te worden gemeld.
Eventuele schade dient door de veroorzaker te worden hersteld of vergoed.

2. Vervuiling van de grond door lekkage van brandstof, olie of antivries dient te worden voorkomen

Ongevallen:

1. EHBO is op het terrein aanwezig.